CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi truy cập website: https://saigongourmet.vn/ ( theo điều 68 đến điều 73 Nghị định 52/2013/ NĐ - CP)

 

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các cá nhân tham gia truy cập hoặc giao dịch trên website: https://saigongourmet.vn/ thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH PIXEL FACTORY.

Chính Sách này mô tả cách SÀI GÒN GOURMET tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên SÀI GÒN GOURMET. Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên SÀI GÒN GOURMET được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung chính sách được thông báo trên  SÀI GÒN GOURMET. 

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng

Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và SÀI GÒN GOURMET

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt, giả mạo tài khoản của khách hàng

Liên lạc và giải quyết khiếu nại với khách hàng

Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của khách hàng tại SÀI GÒN GOURMET

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, SÀI GÒN GOURMET có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin của cá nhân khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa Án, Cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm đến thông tin cá nhân của khách hàng.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống quản lý của SÀI GÒN GOURMET.

 

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân đó

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

Đội ngũ chăm sóc khách hàng của SÀI GÒN GOURMET

Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với SÀI GÒN GOURMET

Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng.

Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của khách hàng để phục vụ quá trình điều tra.

 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

CÔNG TY TNHH PIXEL FACTORY

Trụ sở: 35 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Địa chỉ công ty: 253 - 255 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM

Hotline: 1800 8888 51

Zalo: 0911 051 551

Email: tasty@saigongourmet.vn

Website: https://saigongourmet.vn/

 

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Khách hàng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản lý  SÀI GÒN GOURMET thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản lý  SÀI GÒN GOURMET

Khi tiếp nhận những phản hồi này, SÀI GÒN GOURMET sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin của mình.

 

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân khách hàng trên hệ thống quản lý của SÀI GÒN GOURMET được SÀI GÒN GOURMET cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của SÀI GÒN GOURMET. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý cho phép của khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu của khách hàng, thì SÀI GÒN GOURMET sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng.

 

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc bảo mật thông tin của khách hàng.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân đến Ban quản lý SÀI GÒN GOURMET thông qua:

Địa chỉ công ty: 35 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 1800 8888 51

Email: tasty@saigongourmet.vn

Đội ngũ SÀI GÒN GOURMET có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ảnh.

Thời gian xử lý phản ảnh liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng là 7 ngày.

 

*Lưu ý:

=> Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

=> Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho khách hàng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: