GIA VỊ

Sốt thịt Bolognese Barilla - 400g
Sốt cà chua /Cherry Tomato Mutti 400g
Sốt Basilico Barilla - 200g
Sốt Basil/Basilico Annalisa 350g
Mù tạt vàng Heinz 255g
Húng tây khô Thyme 22g (Carmencita)
Húng quế khô Carmencita - Basil 16g
popup

Số lượng:

Tổng tiền: